۱-مراجعه به سامانه اصفهان نما از طریق آدرس my.isfahan.ir و انتخاب یکی از خدمات شهرسازی الکترونیک مثل استعلام بانک

2. ورود به سامانه اصفهان نما http://esup.isfahan.ir/Isfahannama/

در صورتی که در سامانه اصفهان نما ثبت نام نکرده اید بایستی ثبت نام نمایید. وارد اکانت شده و خدمت را انتخاب نمایید.

3. انتخاب خدمت و طی مراحل زیر:

* کد نوسازی مورد نظر را وارد نموده و دکمه جستجو را انتخاب نمایید.

* بعد از محاسبه بدهی نوسازی دکمه پرداخت آنلاین را انتخاب نموده و نسبت به پرداختی بدهی ملک مورد نظر اقدام فرمایید و در صورت نیاز به چاپ قبض پرداختی از قسمت چاپ فیش اقدام نمایید.

4. مشاهده قبض

5. در صورت نیاز پرداخت آنلاین عوارض

کد محتوا: 32025

برچسب‌ها