معاونت مالی شهرداری اصفهان معاونت مالي و اقتصادي شهرداري اصفهان با سرلوحه قراردادن سياستهاي كلي ابلاغي رهبر حكيم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي، عمل به قوانين ، آيين نامه ها و ضوابط بالادستي دولت ، مجلس شوراي اسلامي و شوراي اسلامي شهر، در مسير برنامه ریزی و اجرای اهداف اقتصادی كلان شهر اصفهان گام برميدارد تا موجب توسعه و ارتقاءاقتصاد شهري گردد. معاونت مالي و اقتصادي شهرداري اصفهان با سرلوحه قراردادن سياستهاي كلي ابلاغي رهبر حكيم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي، عمل به قوانين ، آيين نامه ها و ضوابط بالادستي دولت ، مجلس شوراي اسلامي و شوراي اسلامي شهر، در مسير برنامه ریزی و اجرای اهداف اقتصادی كلان شهر اصفهان گام برميدارد تا موجب توسعه و ارتقاءاقتصاد شهري گردد. اين معاونت بر اساس مفاد ماده 54 قانون شهرداری ها تاسیس شد و مسئولیت تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه های توسعه و عمران شهری را بر عهده دارد .

آدرس: 
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام ساختمان شهرداري مركزي
تلفن: 
03132211769
03132152626
راه های ارتباطی ما: 
کد محتوا 26915